เรื่อง

ABSOLUTER COOLENT PROOF INSIDE CALIPER : คาลิปเปอร์วัดในแบบสัมบูณณ์ชนิดกันน้ำหล่อเย็น