เรื่อง

No.011 Torn thread problems in pipe tapping on machining centers with a SP-PT tap – ปัญหาเกลียวล้ม, เกลียวแตก กรณีต๊าปด้วยเครื่อง CNC กับต๊าป SP-PT

No.006 Taper angle of taper pipe threads | “มุมเตเปอร์” ของเกลียวท่อเตเปอร์