Type of Taps

ประเภทของต๊าป

type of taps

type of taps

ประเภทของต๊าป

ต๊าปหรืออุปกรณ์ไว้ทำเกลียวตัวเมีย ในปัจจุบันแบ่งได้เป็นหลักๆอยู่ 2 แบบคือ ต๊าปมีเศษ กับ ต๊าปไม่มีเศษ โดยต๊าปมีเศษ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทใหญ่ โดยแบ่งตามลักษณะการขับเศษ ดังนี้

ต๊าปเกลียวเลื้อยหรือต๊าปรูตัน ด้วยคุณลักษณะของร่องคายเศษที่เป็นลักษณะก้นหอยหรือเกลียวเลื้อยขวา เมื่อทำการต๊าปจะส่งผลให้เศษถูกดันให้ถอยหลังสวนกับทิศทางที่ต๊าปลงไป และจึงเหมาะกับรูตันที่ไม่มีพื้นที่ให้เศษคายออกมา

ต๊าปเครื่องร่องตรง หรือต๊าปรูทะลุ ต๊าปแบบนี้จะมีร่องคายเศษแบบตรงและตรงปลายต๊าปจะหักมุมองศาส่งผลให้เมื่อทำการต๊าป เศษที่ได้จะถูกดันลงไปในรูก่อนต๊าป ต๊าปประเภทนี้จึงเหมาะเฉพาะกับรูทะลุที่มีพื้นที่ให้เศษถูกดันออกไปได้

ต๊าปมือ ต๊าปแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งรูทะลุและรูตั น มีลักษณะร่องคายเศษเป็นแบบตรงตลอดช่วงฟันต๊าป โดยต๊าปมือจะเป็นชุดโดยแบ่งตามความยาวแชมเฟอร์ที่เป็นช่วงปลายต๊าป เศษที่ได้จะถูกหักเป็นชิ้นเล็กติดคาอยู่ในช่องคายเศษ

ส่วนต๊าปไม่มีเศษนั้น เพิ่งคิดค้นมาใหม่ในช่วงหลังๆ ซึ่งมีข้อดีหลายประการคือ เนื่องจากสามารถทำเกลียวได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว และเนื่องจากไม่มีเศษ จึงไม่จำเป็นต้องทำให้ต๊าปมีร่องคายเศษ ส่งผลให้ต๊าปมีความแข็งแรงกว่าต๊าปมีเศษ และยังทำให้มีอายุการใช้งานได้นานกว่าอีกด้วย

📧 Email: marketing2@jsr.co.th

—————————————————————-

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD. (กทม. ลาดกระบัง)
TEL : 02-327-0351-5, 02-734-4588
Line : jsri_nopporn

—————————————————————-

C.DUREON MACHINE AND TOOLS CO.,LTD. (ชลบุรี)
TEL : 038-743-414-21, 038-215-725-8, 061-401-2144-8
Line : cdc-jsrgroup

—————————————————————-

JSR GROUP (KORAT) CO.,LTD (โคราช)
Tel : 099-464-6196
Email : dulphinit@jsr.co.th
Line : jsrgroupkorat

—————————————————————-
#tap #jsrgroup #ต๊าป #yamawa #ประเภทของต๊าป

3D SENSOR - HAIMER | JSR GROUP

MERLIC - SP Vision | JSR GROUP

SMP - ISSOKU | JSR GROUP

MARPOSS - LEAK TEST | JSR GROUP

MetraSCAN3D - Creaform | JSR GROUP

CAM-TOOL

YOUNG CYCLE : STEEL STAMPS | JSR GROUP