Measurement Data Wireless Communication System

U-WAVE

U-WAVE – ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการวัดแบบไร้สาย จาก MITUTOYO

ด้วยระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย จะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลในการวัดได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

สามารถใช้งานร่วมกับระบบ MeasurLink ของ Mitutoyo ในรูปแบบ IoT (Internet of Things) เพื่อควบคุมคุณภาพในการวัด

Smart Measurement

การวัดอัจริยะ – ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการวัดแบบไร้สาย

U-WAVE

ระบบการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ไปยังซอฟแวร์ เช่น Excel หรือ Notepad ผ่านการส่งข้อมูลแบบไร้สาย ช่วยให้ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ซึ่งยังสามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของ U-WAVE

 • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

  สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยการใช้งานเพียงปุ่มเดียว ซึ่งช่วยลดการผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อมูลด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้มีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด โดยระบบนี้นั้นช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

 • การจัดการข้อมูลแบบศูนย์รวม

  ข้อมูลในการวัดสามารถจัดการได้จากส่วนกลางทันทีซึ่งจะแสดงให้เห็นคุณภาพในการวัด เพื่อช่วยป้อนกันความผิดพลาดจากการผลิต

 • การลดต้นทุน

  ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือวัดได้อย่างง่าย ช่วยลดความยุ่งยากในการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นได้

U-WAVE ช่วยแก้ปัญหาในการวัดได้อย่างไร!

 • การบันทึกข้อมูลการวัดด้วยตนเองนั้นอาจจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจจะเกิดข้อมูลที่ผิดพลาด

  U-WAVE จะส่งข้อมูลจากการวัดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทันที ช่วยลดความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ และได้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

 • ในการส่งข้อมูลจากการวัดผ่านระบบไร้สายนั้นเป็นที่ต้องการ แต่จะต้องลงทุนสูง

  การลงทุนขั้นต้นไม่ได้มีต้นทุนที่สูง เนื่องจาก U-WAVE สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดที่มีอยู่ได้ในราคาที่ไม่แพง ไม่จำเป็นต้องซื้อเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด

 • เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือวัดจำนวนมาก ทำให้ใช้เวลานานใรการรวบรวมนำผลข้อมูลมาวิเคราะห์

  U-WAVE สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดได้สูงสุดถึง 100 เครื่อง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทันที

การรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้ และการตัดสินผลของการวัด ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

 • ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • LED หรือเสียง แจ้งการรับข้อมูล

มีการยืนยันว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาณไฟและเสียง

หมายเหตุ: เสียงมีเฉพาะในรุ่น buzzer type เท่านั้น

ได้รับปกติ :                                สัญญาณล้มเหลว :

ไฟ LED เขียวกระพริบ               ไฟ LED แดงกระพริบ

Buzzer ดังขึ้น2ครั้งสั้นๆ             Buzzer ดังขึ้น1ครั้ง

 • รุ่นกันฝุ่น และกันน้ำ IP67

เครื่องส่งสัญญาณในรุ่น IP 67 มีความทนทานต่อน้ำและฝุ่น

 • ไร้สายช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
 • แก้ปัญหาการป้อนข้อมูลผิดพลาด
 • สามารถยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่การวัด
 • การเชื่อมต่อมีความเสถียรสูง

 • ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • การทำงานใน Excel sheet

ข้อมูลจากการวัดสามารถส่งเข้า Excel ได้โดยตรง

 • ข้อมูลถูกจัดเก็บแบบดิจิตอล ง่ายต่อการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากการวัดในแต่ละกระบวนการสามารถจัดเก็บ และจัดการได้จากส่วนกลาง

 • สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดได้หลายตัวพร้อมกัน

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรับสัญญาณเมื่อใช้กับ Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE fit

 • การลดต้นทุน
 • หากเครื่องมือวัดดิจิตอลที่ใช้อยู่เสียหาย สามารถใช้เครื่องมือวัดดิจิตอลตัวอื่นทดแทน

สามารถเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณเข้ากับเครื่องมือวัดดิจิตอลอื่นได้

 • เชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดดิจิตอล ที่คุณมีอยู่

ไม่จำเป็นต้องซื้อเปลี่ยนหากเครื่องมือของคุณมีฟังก์ชัน SPC data output

 • สามารถรับส่งข้อมูลต่อเนื่องได้ประมาณ 400,000 รายการ

แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 เพียงก้อนเดียวสามารถรับส่งข้อมูลได้ประมาณ 400,000 ครั้ง

* เมื่อใช้แบตเตอรี่กับ U-WAVE-TM/TC/T อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ หนึ่งปีภายใต้การใช้งานปกติเมื่อใช้กับ U-WAVE TMB/TMC

ประเภทของ U-WAVE