ก่อนการใช้งาน

 1. เช็ดผิวหน้าของก้านคาลิเปอร์ด้วยน้ำมัน (Order No. 207000) ปริมาณเล็กน้อย
 2. เลื่นตัวเลื่อน (Slider) ไปตลอดแนวของก้านคาลิปเปอร์ (Beam) เพื่อตรวจสอบว่าการเลื่อนเป็นปกติไม่ติดขัด
 3. หลังจากทำความสะอาดปากวัดแล้ว เลื่อนปากวัดมาชนกัน แล้วตรวจสอบดังต่อไปนี้
 • ปากวัดนอก : ที่อยู่ในสภาพดีจะต้องมองไม่เห็นแสงลอดผ่าน (Fig.1) หากผิวหน้าของปากวัดสกปรก หรือเป็นรอย ปากวัดทั้งสองด้านจะไม่สามารถประกบชิดกัน เกิดช่องว่างที่แสงรอดผ่านได้ (Fig.2)
 • ปากวัดใน : ที่มีสภาพดีเมื่อประกบกันจะเห็นแสงรอดผ่านได้เล็กน้อย
 • ตรวจสอบค่าที่อ่านได้ที่ตำแหน่งศูนย์ (Fig.3)

ระหว่างการใช้งาน

 1. อ่านสเกลในแนวตรงตั้งฉากกับหน้าสเกล เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการเหลื่อม (Parallax Error) ในการอ่าน (Fig.4)
 2. ใช้แรงกดที่คงที่ระหว่างทำการวัด และทำการวัดชิ้นงานโดยวางชิ้นงานให้ใกล้กับโคนของปากวัด (Fig.5)
 3. ไม่ควรวัดชิ้นงานในขณะที่ปากวัดเอียง (Fig.6)

         

หากคาลิปเปอร์ชำรุดอันเนื่องจากการตก หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับ บริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบสภาพของคาลิปเปอร์ถ้าตรวจพบว่าชำรุดควรส่งซย่อม หรือจัดหาใหม่เพื่อทดแทน จากนั้นทำความสะอาดเครื่องทิอ หากใช้เครื่องมือวัดในบริเวณที่มีการใช้น้ำมันตัด ควรเคลือบน้ำมันกันสนิมหลังทำความสะอาด
 2. เลื่อนปากวัดนอกออกประมาณ 0.2mm – 2mm ปลดสกรูล็อกก่อนเก็บเครื่องมือ (Fig.7)
 3. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน