ฉันสงสัยว่า ฉันเห็นสัญลักษณ์ 2A หรือ 2B ในแบบงานที่มีขนาดของเกลียว 3/8″-16UNC 2A

และ 3/8″-16UNC 2B มันมีความหมายว่าอย่างไร?

สัญลักษณ์พวกนั้นหมายถึง คลาสของการสามฟิตสำหรับเกลียวนิ้ว

ระบบยูนิไฟน์ คลาสของยูนิไฟน์จะแสดงในรูปของตัวหนังสือ

และเลขเพื่อบอกค่าเผื่อของเกลียวที่ใช้ในการสวมฟิต

คำแนะนำ

ระบบเกลียวนิ้วยูนิไฟน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท เกลียวนอก และเกลียวในมีทั้งหมดอย่างละ 3 คลาส

คลาส 1A, 2A, 3A สำหรับเกลียวนอก และคลาส 1B, 2B, 3B สำหรับเกลียวใน

คลาส 1A และ 1B ของเกลียวยูนิไฟน์ จะใช้ในบางโอกาส เช่น ต้องการการประกอบที่เร็ว และง่าย หรือยอมให้มีค่าเผื่อที่กว้างเพื่อสวมง่าย หรือแม้แต่ยอมให้เกลียวไม่ค่อยดี หรือสกปรกเล็กน้อย

คลาส 2A และ 2B ของเกลียวยูนิไฟน์ จะใช้กันโดยทั่วไปในหลากหลายประเภทชิ้นงาน รวมถึง น็อต, สกรู และของที่คล้ายกับสกรูน็อต

คลาส 3A และ 3B ของเกลียวยูนิไฟน์ จะใช้ในอุตสาหกรรมการบิน, เครื่องบิน หรือการแพทย์, รถแข่ง ที่ต้องการค่าเผื่อสวมฟิตที่แคบขึ้นกว่า 2A, 2B

เกลียว 3/8″-16UNC 2B จะหมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวขนาด 3/8″ เกลียวหยาบ คลาส 2B ในกรณีที่เห็นสัญลักษณ์ 3/8″-16NC2 โดยไม่มีตัว U, A และ B หมายถึงเกลียวที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันนั้นจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้ว

ระบบคลาสสวมฟิตของเกลียวยูนิไฟน์ จะมีความหมายตรงข้ามกับระบบสวมฟิตของเกลียวเมตริก โดยระบบเมตริกจะอ้างอิง มาตรฐาน JIS เก่าที่ ระดับ 1 จะหมายถึง เกลียวผิตแคบสุด และระดับ 3 จะหมายถึงเกลียวที่สวมฟิตหลวมที่สุด

[อ้างอิง] ตารางเปรียบเทียบคลาสสวมฟิต ระหว่างระบบเกลียวยูนิไฟน์ และระบบเกลียวเมตริก

Thread type
Internal / External
Standard
Class
Unified
Internal
JIS (new)
3B
2B
1B
External
3A
2A
1A
Metric (Coarse)
Internal
JIS (old)
Level 1
Level 2
Level 3
JIS (new)
4H (M1.4max)
5H (M1.4max)
7H
5H (M1.6min)
6H (m1.6min)
External
JIS (old)
Level 1
Level 2
Level 3
JIS (new)
4h
6h (M1.4max)
8g
6g (M1.6min)
Metric (Fine)
Internal
JIS (old)
Class 1
Class 2
Class 3
JIS (new)
4H (M.1.8x0.2max)
6H
7H
5H (M2x0.25max)
External
JIS (old)
Level 1
Level 2
Level 3
JIS (new)
4h
6h (M1.4x0.2max)
8g
6g (M1.6x0.2min)