ประแจบ๊อกชุดรู-1-2”—6เหลี่ยม-SOCKET-SET-1-2”—20-PCS