ประแจบ๊อกชุดรู-1-2”–12เหลี่ยม-SOCKET-SET-1-2”—25-PCS