เกจตั้งศูนย์-3-ทิศทาง-(ดิจิตอล)-3D-TOUCH-PROBE-(DIGITAL)

3D Touch Probe (Digital) เกจตั้งศูนย์ 3 ทิศทาง (ดิจิตอล) Haff Schneider