เครื่องบันทึกหัวเข็ม–PEN-RECORDER

Pen Recorder เครื่องบันทึกหัวเข็ม IMADA SEISAKUSHO table