เครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน-EXTENSOMETER-(gauge-length-unit)

Extensometer (Gauge Length Unit) เครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน IMADA SEISAKUSHO