เครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน-EXTENSOMETER-(gauge-length-unit)-2

เครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน Extensometer IMADA SEISAKUSHO