เครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน-EXTENSOMETER–(gauge-length-unit)-2

Extensometer (Gauge Length Unit) เครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน IMADA SEISAKUSHO table