เครื่องจับฟิล์ม–FILM-CHUCK

Film Chuck เครื่องจับฟิล์ม IMADA SEISAKUSHO table