เครื่องมือทดสอบความยืดหยุ่น-ROLLER-GRIP

เครื่องตรวจวัดความยืด ของชิ้นงาน Roller Grip IMADA SEISAKUSHO