เครื่องมือทดสอบความยืดหยุ่น–ROLLER-GRIP

Roller Grip เครื่องมือทดสอบความยืดหยุ่น IMADA SEISAKUSHO table