โต๊ะระดับ-X-Y-TABLE–Y–Z-TABLE

X-Y Table / Y-Z Table โต๊ะระดับ IMADA SEISAKUSHO table