เครื่องทดสอบการคืนเทป-TAPE-CREEP–TESTING-MACHINE

Tape Creep Testing Machine เครื่องทดสอบการคืนเทป IMADA SEISAKUSHO table