เครื่องทดสอบแรง-TESTING-MACHINE

Torsion Testing Machine เครื่องทดสอบแรงบิด IMADA SEISAKUSHO table