แว่นขยายแบบมีสแกล–SCALE-LUPE

Scale Lupe แว่นขยายแบบมีสแกล PEAK table