แว่นขยายแบบขาตั้ง-STAND-MICROSCOPE

แว่นขยายแบบขาตั้ง Stand Microscope PEAK