แว่นขยายแบบขาตั้ง-STAND–MICROSCOPE

แว่นขยายแบบขาตั้ง Stand Microscope PEAK table