แว่นขยาย-POCKET-MEASURING–MICROSCOPE

แว่นขยาย Pocket Measuring Microscope PEAK table