แว่นขยาย-WIDE-STAND–MICROSCOPE

แว่นขยาย Wide Stand Microscope PEAK table