ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบสี่เหลี่ยม-PRECISION-SQUARE-LEVEL

Precision Square Level ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบสี่เหลี่ยม RIKEN table