ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบสี่เหลี่ยม–PRECISION-SQUARE-LEVEL

Precision Square Level ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบสี่เหลี่ยม RIKEN