ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบยาว–PRECISION-FLAT-LEVEL

Precision Flat Level ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบยาว RIKEN