ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบยาว—PRECISION-FLAT-LEVEL

Precision Flat Level ระดับน้ำตั้งเครื่องแบบยาว RIKEN table