ตัววัดศูนย์เพลา–BENCH-CENTERS-STANDARD

ตัววัดศูนย์เพลา Bench Centers Standard RIKEN table