ตัววัดศูนย์เพลา–BENCH-CENTERS-P-TYPE

ตัววัดศูนย์เพลา Bench Centers P-type RIKEN table