Flute shape and cutting ability of end mills

1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Dc และความยาวช่วงฟัน ℓ

2) องศาเกลียวร่องคายเศษ

ความสามารถในการกัดเครื่องมือตัดขึ้นอยู่กับความคมของคมตัด
และความแข็งของส่วนที่ตัด โดยเฉพาะความแข็งของเอ็นมิลจะมีผลมากที่สุด
ถ้าความแข็งต่ำจะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนจากการเบ้ของเอ็นมิล
และทำให้การกัดไม่เที่ยงตรงรวมถึงเกิดการสึกหรอง่ายที่ตัวเอ็นมิล
ดังนั้นความแข็งต่ำของเอ็นมิลจะไม่สามารถใช้เงื่อนไขการตัด
ที่เร็วได้เท่ากับเอ็นมิลที่มีความแข็งมากกว่า
ความแข็งของเอ็นมิลยังขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Dc
และความยาวของฟัน ซึ่งทำให้คำนวนค่าเบี่ยงเบนได้ดังนี้

เพราะฉะนั้นค่าเบี่ยงเบนจะเป็นสองเท่าถ้าความยาวช่วงฟัน ℓ
เพิ่มขึ้น 25% หรือค่าเบี่ยงเบนจะลดลงครึ่งหนึ่ง
ถ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Dc ลดลง 20%
กราฟถัดไปจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวช่วงฟัน
กับอายุการใช้งานของเครื่องมือตัด
โดยให้เลือกเครื่องมือตัดที่มีความแข็งที่สุด
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการกัดที่ดีที่สุด
เอ็นมิลก้านยาวจะมีช่วงฟันที่สั้น
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เอ็นมิลมากที่สุด
เหมาะสำหรับการกัดที่มีความลึก

โดยทั่วไป องศาเกลียวของเอ็นมิลจะผลิตที่องศาเกลียวขวา 30 องศา
โดยองศาเกลียวมีผลต่อการกัดดังนี้

1. การมีองศาเกลียวจะช่วยทำให้ลดแรงต้านในการกัด,
ลดแรงสั่นสะเทือนในการกัดและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

2. องศาเกลียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกัดให้ดีขึ้น ลดแรงต้านการกัด

3. ช่วยขับเศษโลหะออกตามแนวแกนและลดการติดขัดในร่องคายเศษ
ในกรณีที่องศาเกลียวสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการจับเอ็นมิลที่แน่นหนาขึ้น
เพราะแรงสะท้อนกลับแนวแกนของเอ็นมิลมีมากขึ้นตามองศาเกลียว
นอกจากนี้จากความแข็งแรงของตัวเอ็นมิล
และช่องว่างของแกนจับเอ็นมิลทำให้หน้าคมตัดเอียงขึ้นด้วย
ดังนั้น เพื่อทำให้เอ็นมิลมีความแข็งแรงที่ดี
จะผลิตให้มีองศาที่ 45-60 องศา แต่ในกรณีที่ต้องการค่าความเที่ยงตรง
ในการกัดร่องคีย์ จะใช้องศาเกลียวที่ 12 องศา

facebook >> 💻 https://www.facebook.com/jsrimpex/

📧 Email: marketing2@jsr.co.th

————————————————————

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD. (กทม. ลาดกระบัง)
TEL : 02-327-0351-5, 02-734-4588
Line : jsri_nopporn

————————————————————

C.DUREON MACHINE AND TOOLS CO.,LTD. (ชลบุรี)
TEL : 038-743-414-21, 038-215-725-8, 061-401-2144-
Line : cdc-jsrgroup

————————————————————

JSR GROUP (KORAT) CO.,LTD (โคราช)
Tel : 099-464-6196
Email : dulphinit@jsr.co.th
Line : jsrgroupkorat

————————————————————

#MOLDINO #ENDMILL #JSRGROUP

3D SENSOR - HAIMER | JSR GROUP

MERLIC - SP Vision | JSR GROUP

SMP - ISSOKU | JSR GROUP

MARPOSS - LEAK TEST | JSR GROUP

MetraSCAN3D - Creaform | JSR GROUP

CAM-TOOL

YOUNG CYCLE : STEEL STAMPS | JSR GROUP