สัมนาเชิงวิชาการ Fundamental of Geometric Dimensioning and Tolerancing

                ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 JSR GROUP (บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด และบริษัทศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด) ได้ถือโอกาสดีจับมือกันร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านเครื่องมือวัดและเทคโนโลยี จัดสัมนาเชิงวิชาการ ณ Technical Support Center ชั้น5 บริษัทศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จ.ชลบุรี  ภายใต้หัวข้อ ‘Fundamental of Geometric Dimensioning and Tolerancing’ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจาก Mitutoyo คุณอัฒพล  สุริยันต์ (Assistant Maneger – Engineering Solution Group) ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าของ JSR GROUP