เรื่อง

ABSOLUTE COOLENT PROOF OFFSET CENTERLINE CALIPER : คาลิปเปอร์ชนิดปรับเยื้องเส้นแนวศูนย์กลางแบบสัมบูรณ์ชนิดกันน้ำหล่อเย็น