เรื่อง

Digimatic Holtest – ดิจิตอลโฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสามขา)