เรื่อง

No.014 – Size comparison of pipes and pipe threads – อะไรคือ ต๊าปเกลียวท่อ PT 15A

No.002 Main causes of a bad surface finish on PT pipe threads | สาเหตุหลักของผิวเกลียวที่ไม่สวยบนเกลียวท่อ PT

No.001. How to solve a bad surface finish on PT pipe thread by changing the tapping speed | วิธีแก้ปัญหาผิวบนเกลียวท่อ PT โดยการเปลี่ยนความเร็วในการต๊าป