เรื่อง

No.014 – Size comparison of pipes and pipe threads – อะไรคือ ต๊าปเกลียวท่อ PT 15A

No.010 The meaning of UNC and UNF thread specifications – ควาหมายของสัญลักษณ์ UNC และ UNF