ข่าวสารและอีเว้นท์ JSR GROUP

JSR GROUP งานสัมนา

รวมภาพบรรยากาศงาน JSR GROUP งานสัมนาในหัวข้อ ” Complete Solutions for Mold and Die Machining ” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry

SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry : เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รวมภาพบรรยากาศงาน Modern Manufacturing Forum งานสัมนาในหัวข้อ “Boost Up OEE & Total Productive Maintenance (TPM) for 4.0 Era “

รวมภาพบรรยากาศงาน JSR GROUP งานสัมนาในหัวข้อ ” Complete Solutions for Mold and Die Machining ” ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

MMF 2019/1/23

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2019 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี