ข่าวสารและอีเว้นท์ JSR GROUP

SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry

SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry : เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รวมภาพบรรยากาศงาน Modern Manufacturing Forum งานสัมนาในหัวข้อ “Boost Up OEE & Total Productive Maintenance (TPM) for 4.0 Era “

รวมภาพบรรยากาศงาน JSR GROUP งานสัมนาในหัวข้อ ” Complete Solutions for Mold and Die Machining ” ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

MMF 2019/1/23

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2019 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

งาน Modern Manufacturing Forum 2018 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

เครื่องมือช่าง ega master

JSR – งานกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ณ นวโลหะ สระบุรี ประจำปี 2561