ข่าวสารและอีเว้นท์ JSR GROUP

Mitutoyo Family Festival 2022

MEGATech

สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ JSR GROUP “คุณอรรณพ จิโรจจาตุรนต์ ” MEGATech

กลุ่มบริษัท JSR GROUP ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแก่ โรงพยาบาลชลบุรี มูลค่า 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน บุคลากรทางแพทย์ในการควบคุมและจัดการโรคไวรัส Covid 19

intermach2020cover

INTERMACH 2020 23-26 SEP 2020

JSR GROUP งานสัมนา

รวมภาพบรรยากาศงาน JSR GROUP งานสัมนาในหัวข้อ ” Complete Solutions for Mold and Die Machining ” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry

SMART Technology & Innovation for Smart Food Industry : เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รวมภาพบรรยากาศงาน Modern Manufacturing Forum งานสัมนาในหัวข้อ “Boost Up OEE & Total Productive Maintenance (TPM) for 4.0 Era “