คณะผู้บริหารและตัวแทนจาก MITUTOYO ร่วมประชุมสรุปประจำปี และสวัสดีปีใหม่ 2024 ผู้บริหาร JSR GROUP