เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือกัดแต่งโลหะ-ดอกคว้านรูในเพื่อให้หัวตะปูจมลงไป