JSR GROUP เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จาก YAMAWA อย่างเป็นทางการ เจ้าแรกของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน, อังกฤษ, อิตาลี, เกาหลี, ฝรั่งเศส, รัสเซีย และอีกหลายๆประเทศ ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภท TAP, Dies, Center drill ฯลฯ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม