เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Straight Shank Carbide Drills