เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – CARBIDE-LONG Drill