เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Stub/Standard/Long โดย MOLDINO