เครื่องมืออุตสาหกรรม,เครื่องมือกัดแต่งโลหะ –  High Speed steel Taper Shank Long drills