เครื่องมืออุตสาหกรรม – ดอกเอ็นมิลล์ HSS หัวเคลือบผิว ยี่ห้อ MOLDINO