เครื่องมืออุตสาหกรรม – ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล High Speed Steel