เครื่องมืออุตสาหกรรม – for Stainless Steels สำหรับชิ้นงานวัสดุ สแตนเลส

Spiral Fluted Tap (For blind hole) for Stainless Steel