เครื่องมืออุตสาหกรรม – เครื่องมืออุตสาหกรรม – for Steel สำหรับชิ้นงานวัสดุเหล็ก โดย YAMAWA

 • SVSP YAMAWA

  SVSP | SPIRAL FLUTED TAPS FOR GENERAL PURPOSE, COATED | YAMAWA

  SVSP | SPIRAL FLUTED TAPS FOR GENERAL PURPOSE, COATED | YAMAWA

  YAMAWA - LOGO

  SVSP : Spiral fluted taps for general purpose, coated

  SVSP YAMAWA

  SV series are coated taps for general purpose and enables the tapping for wide range of work materials.

  ●Coated spiral fluted taps that enable to use wide range of work materials.
  ●Tap is made 1 class oversized than standard spiral fluted taps for producing 6H internal threads.

  ต๊าปรุ่น SV เป็นต๊าปเคลือบผิวสำหรับงานทั่วไป และสามารถต๊าปวัสดุได้หลากหลาย

  ●เป็นต๊าปเกลียวเลื้อยมีผิวเคลือบสำหรับวัสดุทั่วไป
  ●มีการเพิ่มClassสูงกว่าปกติ 1 ขั้น สำหรับทำเกลียว 6H