เครื่องมืออุตสาหกรรม – for Titanium Alloy สำหรับชิ้นงานวัสดุ เหล็กไทเทเนียม

Spiral Fluted Tap for Titanium Alloys