เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – CUTTER – TIN COATED โดย OKAZAKI